IT SolutionsQuè fem?

 • GIS Municipals
 • Transformació de geodades
 • Geoportals
 • Dashboards BI
 • Aplicacions web mapping
 • Solucions per la indústria
 • Visors geogràfics
 • Plugins per Bentley, Autocad, ESRI, QGIS
 • Workflows FME
 • Aplicacions de cadastre
 • Seguiments de flotes
 • Implantacions/integracions GIS
 • Apps mòbils tasques de camp
 • Hosting de dades
 • Depuracions i actualitzacions BBDD
 • Desenvolupaments a midaTecnologies

Consulta totes les tecnologies amb les que treballem: llenguatges de programació, bases de dades, aplicacions, APIs, ...

Veure tecnologies


Consulta'ns

Consulta-ho amb nosaltres per obtenir tota la informació.

Contacta


IT Solutions

Som experts en desenvolupaments i integracions geospacials basades en tecnologia GIS i intel·ligència geogràfica . L'àrea IT d'INFRAPLAN desenvolupa solucions tecnològiques orientades per facilitar i millorar totes les tasques relacionades amb dades geospacials: creació, manteniment, explotació, anàlisi i publicació.

Tota la nostra activitat està dirigida a maximitzar el potencial de les dades espacials i textuals dels nostres clients, pels qui creem models de dades amb criteris d’accessibilitat i interoperabilitat.I+D+i

Evolució constant per garantir totes les necessitats geoespacials actuals i futures.

Desenvolupament

Desenvolupaments i integracions a mida segons cada un dels casos o necessitats específiques dels clients.

Seguretat

Totes les aplicacions i tractament de les dades compleixen i garanteixen les polítiques de seguretat preestablertes.INFRAPLAN realitza desenvolupaments i integracions a mida segons les necessitats de cada client. INFRAPLAN és també fabricant de software estandarditzat, comercialitzat des de fa més de 15 anys mitjançant la seva marca registrada Mapia. Actualment centenars d’usuaris disposen en el seu lloc de treball de solucions Mapia.

Per obtenir més informació:

www.mapia-technologies.com


Els desenvolupaments d'INFRAPLAN són solucions integrals que s'adapten als diferents models de negoci i especificacions dels clients proporcionant els resultats, la informació i la usabilitat requerida.


 Necessitat     Conceptualització     Solució

Disposem de solucions específiques per: administracions públiques, operadores de serveis, constructores, indústries, agricultura, cadastre i propietat.


 • GIS Municipals
 • Transformació de geodades
 • Geoportals
 • Dashboards BI
 • Aplicacions web mapping
 • Solucions per la indústria
 • Visors geogràfics
 • Plugins per Bentley, Autocad, ESRI, QGIS
 • Workflows FME
 • Aplicacions de cadastre
 • Seguiments de flotes
 • Implantacions/integracions GIS
 • Apps mòbils tasques de camp
 • Depuracions i actualitzacions BBDD
 • Hosting de dades
 • Desenvolupaments a mida

Productes i solucions


 • MapiaOnline
  Aplicació de WebMapping o visor web per visualitzar, gestionar, publicar, analitzar i descarregar totes les teves dades geospacials. Consulta amb nosaltres per a més informació.

 • MapiaClassics/Mapia Map Factory
  Dissenyat per optimitzar els processos de generació, manteniment i publicació de dades geospacials, tant corporativa com oficial, 2D i 3D (cadastre, cartografia, urbanisme, xarxes de serveis...). El sistema de treball resultant és simple, estandarditzat i compartit per tota l’organització (usuaris, rols, perfils, eines, fitxers de recursos, flux de treball...). Disponible per a tota la plataforma Bentley.
 • MapiaBox
  Ideat per disposar en cada lloc de treball de tota la informació geoespacial existent (Internet, intranet i local) d’acord a les necessitats de l’usuari. La seva API permet la integració en tecnologies Bentley, ESRI, Autodesk, Intergraph, Smallworld, Quantum, gvSIG i format WEB, entre altres.
 • MapiaDB
  Desenvolupat per editar i mantenir bases de dades espacials (Oracle, MySQL, Postgre, Access, ...) des d’un entorn Microstation. L’aplicació resol la multiplicitat de fitxers i repositoris habitual en la informació geoespacial, permetent que els diferents usuaris visualitzin i actualitzin tota la informació des d’una sola base de dades d’acord al perfil, accessos i privilegis configurats.

 • MapiaStreets (MapiaBox)
  Mòdul del MapiaBox per l'explotació d'StreetViews locals amb eines especifiques per visualitzar panorames i núvols de punts generats amb sensors de MobileMapping. També permet l'explotació de les dades amb eines de mesura sobre el núvol de punts: àrees, alçades, volums, distàncies, extracció de coordenades, perfils, ...

 • MapiaCadastre
  Mòdul de MapiaMapFactory pel tractament de dades cadastrals de la DGC: descàrrega de dades per referència, àrea geogràfica, municipi, consulta de dades, creació i edició fitxers FXCC, càrrega de WMS, revisió històric, ...
Aliances tecnològiques

Consulta les aliances tecnològiques i col·laboracions d'INFRAPLAN       

       ALIANCES I COL·LABORACIONS
Mapia és una plataforma tecnològica desenvolupada per INFRAPLAN que optimitza i millora tots els processos vinculats a les dades geospacials.

Obté el màxim benefici de tota la teva geoinformació facilitant la presa de decisions, l'anàlisis i l'explotació així com la creació o actualització de nous conjunts de dades.


www.mapia-technologies.com