HistòriaMercats i Serveis

Consulta els serveis que oferim i els mercats en els que treballem:

Mercats Serveis


Consulta'ns

Consulta-ho amb nosaltres per obtenir tota la informació.

Contacta


Història d'Infraplan Geospatial

Des de fa més de 20 anys Infraplan Geospatial ha anat evolucionant i actualment participa i millora tots els processos relacionats amb la gestió del territori.


2001

Fruit de les trobades mantingudes a la Universitat Politècnica de Catalunya entre enginyers Catalans i Alemanys, Infraplan Geospatial s'estableix al nostre país l'any 2001 aportant tota l'experiència de les seves altres seus europees.

Infraplan Geospatial comença a treballar amb la captura primària de dades espacials per dotar al territori d'informació de base de qualitat. Aquests primers encàrrecs es transformaran molt aviat en l'àrea de Mapping.
2003

Es crea l'àrea d'enginyeria per donar cobertura i assistència tècnica a les infraestructures que s'estan construint al país.

Des d'aquest any, hem estat presents en totes les grans infraestructures executades al nostre país en els àmbits ferroviaris, tramviaris, viaris, energètics i d'obra civil.

Actualment, el coneixement acumulat així com les noves propostes de valor tecnològiques i de digitalització d’infraestructures, les oferim des de la nostra àrea Indústria 4.0.
2005

S'inicia l'àrea de solucions IT corporatives. Amb l'objectiu de donar un millor servei als nostres clients, comencem a desenvolupar solucions orientades a garantir la qualitat de les dades dels projectes en els que participem.

Més endavant, moltes d'aquestes solucions formaran part de la família de productes Mapia: plataforma tecnològica que Infraplan Geospatial desenvolupa i distribueix orientada a la captura, actualització, manteniment, depuració i publicació de dades geospacials.

Actualment distribuïm i implantem solucions IT als principals agents públics o privats del país.
2006

Els principals agents públics ens homologuen com a un dels principals proveïdors per a la captura i manteniment de dades de base oficials: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, ...

Des d'aquest moment, comencem a ser un dels referents en la gestió i tractament de models de dades i plecs d'especificacions tècniques oficials.
2011

Ens internacionalitzem i comencem a treballar amb diferents projectes fora del nostre país. Principalment, col·laborem i realitzem projectes dins l'àmbit de la producció cartogràfica i la distribució de solucions tecnològiques corporatives.

Actualment tenim projectes en curs en varis països i continuem actius en el procés d'internacionalització.
2015

Degut a la demanda creixent dels nostres principals clients creem l’àrea de Data focalitzada en el tractament i processament de dades per la creació, depuració, manteniment, transformació, millora i enriquiment de grans bases de dades corporatives amb component textual o espacial.

Actualment, el coneixement que s’obté en aquesta àrea és clau per a la presa de decisions de molts dels nostres clients.
2019

Amb l'objectiu de donar un millor servei i suport als nostres clients, el 2019, actualitzem els acords i aliances amb els nostres partners locals i internacionals.

Actualment, col·laborem amb els principals fabricants de software, universitats i associacions orientades a l'àmbit geospacial.