Sectors

Sector públic

Govern · Administració Local · Agències · Institucions · Organismes


Tenim una llarga trajectòria acompanyant l’administració. El nostre compromís és ajudar i proveir el sector públic de les millors pràctiques en l’àmbit geoespacial per garantir que les decisions preses en base a dades geolocalitzades responguin a criteris provats d’eficàcia i eficiència, i millorin de manera contínua el servei al ciutadà. Mantenint el focus en el desenvolupament de les persones i tecnologies implicades garantim l’èxit i sostenibilitat de les solucions aportades.

Sector privat

Infraestructures · Utilities · Constructores · Indústria · Agricultura


El sector privat es troba immers en un procés de canvi i, amb diferència, les dades en són el principal driver: transformar aquestes dades en informació de qualitat és la clau que permet a un actor ser rellevant, competitiu. En aquesta nova era, el nostre paper és aportar al sector privat coneixement, especialització i tecnologia per tal que les dades, geolocalitzades i tridimensionals, siguin un actiu geoespacial valuós que li permeti prendre les millors decisions en tots i cada un dels seus negocis.


Experts en solucions i dades espacials

Acompanyem i treballem conjuntament amb els nostres clients per millorar totes les tasques relacionades amb la gestió del territori.


 Necessitat     Conceptualització     Solució


Consulta els serveis que oferim