R+D+I
DESENVOLUPAMENT D'UN SISTEMA CERCADOR DE DADES GEOSPACIALS


EXPEDIENT: IDI-20191137

Projecte Infraplan Geospatial , amb el títol "Desenvolupament d'un sistema cercador de dades geoespacials", té com a objectiu el desenvolupament d'un sistema cercador de dades geoespacials que pugui ser utilitzat en entorns web o com a connector en eines espacials de tercers per cercar dades geoespacials disponibles en Infraestructures de Dades Espacials (IDEs), geoportals, portals Open Data, APIs i dades privades del propi usuari o organització. El projecte ha estat finançat per CDTI en la línia PID amb el número d'expedient IDI-20191137.

PROGRAMA
Proyectos CDTI de I+D
COL.LABORADORS
ASET
COST TOTAL
332.067,00 €
SUBVENCIONAT
74.715,08 €


PROMOTORS

COL.LABORADORS


EXTRACCIÓ AUTOMÀTICA DE DADES A PARTIR DE CAPTURES MOBILE MAPPING MINTJANÇANT TECNOLOGIES DE DEEP LEARNING I INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL


EXPEDIENT: IDI-20210955

Projecte IA-Infraplan Geospatial , amb el títol "Extracció automàtica de dades a partir de captures Mobile Mapping mitjançant tecnologies de Deep Learning i Intel·ligència Artificial", té com a objectiu conceptualitzar, dissenyar i desenvolupar un sistema d'extracció de dades per al control intel·ligent d'infraestructures públiques basat en el paradigma de la Intel·ligència Artificial (IA), les tecnologies Deep Learning (DL) i la visió per computador. El projecte ha comptat amb la col·laboració d'Eurecat i ha estat finançat per CDTI en la línia Cervera amb el número d'expedient IDI-20210955.

PROGRAMA
Projectes de I+D de Transferència Tecnológica "Cervera"
COL.LABORADORS
EURECAT, ASET
COST TOTAL
379.072,00 €
SUBVENCIONAT
93.820,32 €


PROMOTORS

COL.LABORADORS


EINA DE GENERACIÓ D'ESCENARIS VIRTUALS 3D


EXPEDIENT: SAV-20221085

Projecte GENESVI3D, amb el títol "Eina de generació d'escenaris virtuals", té com a objectiu desenvolupar una eina de generació d'escenaris 3D virtuals, de zones reals, a partir de les dades geoespacials existents en les principals IDEs geogràfiques i portals OpenData de l'administració pública. El projecte ha estat subvencionat per CDTI en la Convocatòria de projectes de R+D empresarial d'aplicació als àmbits d'audiovisuals i dels videojocs, i la transferència i adaptació d'aquests desenvolupaments a altres sectors d'aplicació, amb el número d'expedient SAV-20221085. El projecte ha estat recolzat pel Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital.

PROGRAMA
Convocatòria de projectes de R+D¹
COL.LABORADORS
ASET
COST TOTAL
348.308,00 €
SUBVENCIONAT
156.738,00 €


PROMOTORS

COL.LABORADORS


¹Convocatòria de projectes de R+D empresarial d'aplicació als àmbits d'audiovisuals i dels videojocs, i la transferència i adaptació d'aquests desenvolupaments a altres sectors d'aplicació.

DESENVOLUPAMENT DE NOVES FUNCIONALITATS AL CERCADOR DE DADES GEOSPACIALS D'INFRAPLAN


EXPEDIENT: 2021/C005/00148014

El projecte RED.ES, amb el títol "Desenvolupament de noves funcionalitats al cercador de dades geoespacials d'INFRAPLAN", té com a objectiu el desenvolupament de noves funcionalitats al cercador de dades geoespacials actual d'Infraplan Geospatial per tal que el sistema sigui capaç de validar i carregar dades geoespacials, sigui capaç de descarregar grans volums de dades i sigui capaç de crear i gestionar mapes temàtics. El projecte ha estat finançat per RED.ES en el marc de la convocatòria d'ajuts 2021 destinats a projectes d'investigació i desenvolupament en intel·ligència artificial i altres tecnologies digitals i la seva integració en les cadenes de valor (C005/21-ED) amb el número d'expedient 2021/C005/00148014. Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència amb l'objectiu de potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

PROGRAMA
Convocatòria d'ajudes 2021²
COL.LABORADORS
ASET
COST TOTAL
331.424,83 €
SUBVENCIONAT
149.141,17 €


PROMOTORS

COL.LABORADORS


²Convocatòria d'ajudes 2021 destinades a projectes d'investigació i desenvolupament en intel.ligència artificial i altres tecnologies digitals i la seva integració en les cadenes de valor.
Fruit de les polítiques sostingudes en R+D+I implementades al llarg dels anys, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha reconegut públicament a Infraplan Geospatial el seu caràcter pioner concedint-li el segell de PYME INNOVADORA.