MappingQuè fem?

 • Cartografia oficial v2.2
 • Cartografia oficial v2.1
 • Cartografia de base 2D/3D
 • Ortoimatges
 • Aereotriangulacions
 • Aixecaments topogràfics
 • Aixecaments mobile mapping
 • Aixecaments Dron/UAV
 • Aixecaments arquitectònics
 • Aixecaments patrimoni
 • Cartografia vertical
 • Xarxes geodèsiques
 • Punts de control
 • Inventaris
 • Revisió de camp
 • Actualitzacions cartogràfiques
 • Redacció de plecs de prescripcions tècniquesSensors

Consulta tots els sensors amb els que treballem: vols fotogramètrics, vols satel·litals, mobile mapping, drons, estacions totals, ...

Veure sensors


Consulta'ns

Consulta-ho amb nosaltres per obtenir tota la informació.

Contacta


Mapping

Fa més de 20 anys que capturem i representem dades espacials sobre el territori. Disposem d'un equip de professionals experts en l'àmbit geoespacial per acompanyar als clients des de les fases de planificació fins a les d'integració de les dades.

Som una empresa homologada per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per a la producció de cartografia oficial, delimitacions municipals, l’establiment de xarxes i recolzaments geodèsics.Sensors: vols fotogramètrics, vols satel·litals, mobile mapping, drons, escanejos làser, estacions totals, GPS, dispositius, mòbils, ...

Mètodes de captura: restitucions fotogramètriques, aereotriangulacions, digitalització plànols, CAD 2D/3D, automatismes, extracció automàtics de dades, ...Sensors

Som experts en tot tipus de sensors i utilitzem el més adient segons necessitats del client i finalitat de les dades.

Dades

Treballem amb tot tipus i formats de dades per facilitar la gestió del client: vectorials, textuals, rasters, núvols de punts, panorames, 3D, ...

Plecs oficials

Ens adaptem a qualsevol plec d'especificacions del client i comptem amb dilatada experiència amb els plecs oficials de les administracions, operadores i indústria.
 • Cartografia oficial v2.2
 • Cartografia oficial v2.1
 • Cartografia de base 2D/3D
 • Ortoimatges
 • Aereotriangulacions
 • Aixecaments topogràfics
 • Aixecaments Mobile Mapping
 • Aixecaments Dron/UAV
 • Aixecaments arquitectònics
 • Aixecaments patrimoni
 • Cartografia vertical
 • Xarxes geodèsiques
 • Punts de control
 • Inventaris
 • Revisió de camp
 • Actualitzacions cartogràfiques
 • Redacció de plecs de prescripcions tècniques

Segons la tipologia de dades a capturar dissenyem el procés per obtenir el resultat que més s'adapti a les necessitats:

 1. Estudi model de dades i plec de prescripcions tècniques existent
 2. Anàlisis precisions i catàleg elements segons objecte de la captura
 3. Redisseny o millora del model de dades si cal
 4. Definició i mètode de captura
 5. Planificació i coordinació tasques de camp
 6. Captura de camp segons sensor escollit
 7. Processat i extracció de les dades
 8. Control de qualitat i revisió de camp
 9. Incorporació i correcció d'incidències
 10. Lliurament acord a plec